Counseling

Gedragsregels

    * Onze eigen natuurlijke discretie en integriteit beschouwen wij echter als de belangrijkste basis.
    * De elders op onze website gevoerde database voor netwerkcontacten is uitsluitend door de aangever in te vullen en kan uitsluitend door aangever gewijzigd worden. Tevens wordt deze uitsluitend door onze partners ingezien met als enkel doel om contact te kunnen zoeken in geval van een mogelijke interessante positie. Indien dit positief lijkt zal, pas na een mondeling gesprek hierover, de mogelijke kandidaat de gelegenheid worden gegeven om een definitief CV tbv opdrachtgever aan ons te doen toekomen. Deze database, met uw eigen gegevens, is aangemeld bij 'College Bescherming Persoonsgegevens' (CBP), onder nummer m1215684.
    * Hoogelutte zal zich eerst van de noodzaak tot search overtuigen en pas een search-opdracht aannemen als naar de opdrachtgever voldoende toegevoegde waarde geleverd kan worden.
    * Alle informatie van opdrachtgevers of kandidaten wordt discreet behandeld en zonder uitdrukkelijke toestemming niet aan derden verstrekt.
    * Zonder uitdrukkelijke toestemming zullen geen opdrachten worden uitgevoerd die als gevolg van eerder verkregen informatie een vroegere opdrachtgever zouden kunnen benadelen.
    * Honorering is altijd gebaseerd op een vast bedrag om belangentegenstelling te voorkomen. Hoogelutte neemt een inspanningsverplichting op zich en zal gezien de noodzakelijke kwaliteit dus geen 'no cure no pay' opdrachten uitvoeren.
    * Indien binnen een jaar de kandidaat door niet aan de organisatie verwijtbare oorzaak weer vertrekt, zal zonder vergoeding een nieuwe kandidaat gezocht worden.