Boardroom Counseling

Boardroom Counseling

    "If you put a frog in water and slowly heat it, the frog will eventually let itself be boiled to death. We, too, will not survive if we don't respond to the radical way in which the world is changing."

    Charles Handy

Helaas zijn wij mensen allemaal zonder uitzondering onderworpen aan bovenstaande wet van het inslijten van vaste patronen. Een externe adviseur kan vaak door zijn nog niet ingesleten denkwijze tot verrassende oplossingen komen. Wij adviseren op het gebied van 'bemanningsvraagstukken' waarin wij onze professionaliteit steeds uitbreiden en verdiepen. Aangezien echter alle problemen in organisaties altijd weer veroorzaakt worden door mensen is dit een nogal vaak voorkomende adviesrol.

De mens is de cruciale factor binnen een organisatie; een machine of computer kan immers iedereen kopen. Als de juiste 'hefboom' kan worden gevonden om een medewerker optimaal te laten functioneren en daarmee de juiste man op de juiste plaats is terechtgekomen, zal de organisatie beter functioneren en gaat minder kostbare energie verloren.

Vaak is het noodzakelijk om 'het onbespreekbare bespreekbaar te maken', dit kan vrijwel altijd maar vergt een openstaan voor het onbekende en vaak bedreigende. To blijkt altijd weer dat het team en dus de organisatie er versterkt uitkomt. De externe adviseur is de juiste persoon om aan een dergelijk proces sturing te geven of om in ieder geval de juiste richting te wijzen.