Management appraisals and team strength

Management appraisals and team strength

    "The team that became great didn't start off great - it learned how to produce extraordinary results."

    Peter M. Senge

Voor de waardering van leidinggevenden is het van wezenlijk belang om het totale team en zijn verschillende rollen in kaart te brengen. Immers het persoonlijk functioneren is sterk afhankelijk van de rest van het team. Geen mens is in staat om alle rollen zelf in te vullen. Bovendien kan iemand die slechts op uiterst slimme wijze informatie 'beheert' ogenschijnlijk uitstekend functioneren maar feitelijk de organisatie afremmen. Juist een onafhankelijke derde kan hier weer de juiste soms prikkelende of uitdagende vragen stellen zonder de bestaande 'goede' relatie op het spel te zetten.

Omgekeerd kan de persoon die als 'onredelijk' ervaren wordt, nu juist degene zijn die met 'gevaar' voor eigen positie wijst op de zaken die verbeterd zouden kunnen worden. De volgende uitspraak spreekt wat dat betreft boekdelen;

    "Alle vooruitgang hangt af van de "onredelijke" mens."

    George Bernard Shaw

Dus feitelijk kan een dergelijke persoon van groot belang zijn voor de organisatie, hoewel hij door de organisatie meestal als een gevaar wordt ervaren. Hij zou een goede waardering verdienen. Het komt voor dat een groep individueel zeer intelligente personen gezamenlijk beslissingen neemt die men individueel zou afwijzen. Onderzoeken van Dr. Meredith Belbin van het ITRU te Cambridge hebben grote vooruitgang geboekt op het gebied van het team. Dit concept wordt o.a. door ons gebruikt bij het verkrijgen van inzicht in het functioneren van het team. Wij maken de verschillende rollen herkenbaar en wijzen op ontbrekende rollen die een gevaar voor het bedrijf kunnen vormen, de heldere analyse werkt stimulerend en verhoogt de produktiviteit.