Aanmelden als netwerkcontact CV

Door de zeer grote belangstelling om tot ons 'exclusieve' netwerk toe te treden, hebben wij gemeend om u toch een geautomatiseerde mogelijkheid hiertoe te moeten bieden. Wij laten hier alleen diegenen toe die tot onze doelgroep horen.

Wij hanteren echter zeer strikte gedragsregels zoals elders aangegeven.

De nu volgende database voor netwerkcontacten is uitsluitend door de aangever in te vullen en kan uitsluitend door aangever gewijzigd worden. Tevens wordt deze uitsluitend door onze partners ingezien met als enkel doel om contact te kunnen zoeken in geval van een mogelijke interessante positie. Indien dit positief lijkt zal, pas na een mondeling gesprek hierover, de mogelijke kandidaat de gelegenheid worden gegeven om een definitief CV tbv opdrachtgever aan ons te doen toekomen. Deze database, met uw eigen gegevens, is aangemeld bij 'College Bescherming Persoonsgegevens' (CBP), onder nummer m1215684.

Wilt u deel uit maken van het Hoogelutte netwerk, dan kunt via de nog volgende vragen vragen contoleren of u over voldoende kennis en ervaring beschikt en in het positieve geval uw gegevens rechtstreeks inbrengen. U kunt daarbij uw eigen wachtwoord kiezen en op elk moment de gegevens terugtrekken of wijzigen. De gegevens worden dus uitsluitend gebruikt om eventueel contact met u te kunnen opnemen in het geval zich een opdracht voordoet die aansluit bij uw achtergrond.

Aangezien wij in ons werk hogere eisen stellen dan de meeste bureaus kan het overdragen van uw gegevens via een beveiligde verbinding plaats vinden. Als u hieronder kiest voor de beveiligde verbinding heeft u hiervoor een browser nodig met SSL en cookies ondersteuning. Eventueel moet SSL en cookies nog toegelaten worden in uw browser instellingen. (In Explorer: menu "extra, internet opties, privacy tijdelijk lager zetten) Ons eigen beveiliginscertificaar kunt u ook rustig vertrouwen en op ja drukken.
Als u problemen ondervindt met de beveiligde verbinding kunt u eventueel de onbeveiligde verbinding gebruiken.