Commissarissen search

Search for Boardroom members

    "A bad leader is one who the people despise. A good leader is one who the people praise. A great leader is one who makes the people say: 'We did it ourselves'."

    Lao-Tzu

Ook voor commissarissen of adviseurs is de search aantrekkelijk. Dezelfde factoren als voor de executive search van managers zijn van toepassing. Er is echter een factor die het zoekproces zeker niet eenvoudiger maakt, n.l. het feit dat de commissaris twee verschillende belangen kent. Het ene belang is de adviesrol naar de directeur en de andere is de bewakingsrol naar de aandeelhouders. Daarbij komt nog zijn rol naar de OR.

Bovendien zijn er net zoveel soorten commissariaten als er soorten ondernemingen zijn. En er zijn duizenden soorten ondernemingen die allemaal verschillen in omvang, branche, concurrentiepositie, technologie en levensfase. Zo zal iedere commissaris moeten passen bij de onderneming. Soms met juist veel afstand en soms juist zeer direct. Dit stelt specifieke eisen aan de kennis en vaardigheden van de commissaris en zal in het profiel tot uiting moeten komen. Hij loopt ook persoonlijke risico's.

Een commissaris zal al helemaal niet via normale werving en selectieprocedures benaderbaar zijn, de commissaris zit niet op een commissariaat te wachten maar moet voor de positie warm gemaakt worden.

Juist onze grote kennis en ervaring met het samenstellen van succesvolle teams stelt ons in staat om voor u en uw organisatie een commissaris of adviseur te vinden die door zijn inbreng uiteindelijk uw concurrentiepositie verbetert.