Company Search

Company Search

Aangezien wij door de eerder genoemde activiteiten goed op de hoogte zijn van de verschillende organisaties en hun bijbehorende culturen, vele directeuren en bestuurders persoonlijk kennen en researchers tot onze beschikking hebben, zijn wij in staat om op effectieve en efficiënte wijze een partner of overname kandidaat voor u te zoeken.

Hiermee bevinden wij ons op het uiterst subtiele pad van de eerste verkennende activiteiten, waar ook uiterste geheimhouding en terughoudendheid gewenst is. Juist de interpersoonlijke belangen spelen daar een grote rol. Iets wat nu juist onze specialiteit is.

Daarom treden wij vaak op in de fase voordat een merchant banker of accountant betrokken raakt voor de meer financieel gerichte bijdrage.

Er zijn twee hoofdvoorwaarden voor het succesvol verlopen van fusies of overnames:

    Het hebben van inzicht in de aard van de eigen organisatie en in die van de beoogde fusiepartner of overnamekandidaat.
    Het begeleiden van het transitieproces.

Vaak ketsen overnames of fusies af omdat men niet in staat bleek om de verschillende culturen op elkaar af te stemmen en omdat persoonlijke belangen niet voldoende in een wederzijdse 'win win' situatie werden omgezet. Onze specifieke kennis en ervaring geeft ons juist daarbij een extra waardevolle inbreng, een inbreng die voor u essentieel kan blijken te zijn.