Executive Search

Executive search voor management, directie en bestuur.

    "It is the job of the core to set and maintain standards, to establish a framework and to choose the contractors but not to try to do the job themselves."

    Charles Handy, uit The Age of Unreason.

Search en headhunting is voor de zwaardere posities meestal beter dan een eigen procedure of het gebruik van een werving- en selectiebureau. Voor opdrachtverwerving zal gezamenlijk vastgesteld worden of de vacature zich voor search leent of dat andere wegen wellicht effectiever zijn.

De behoefte aan executive search t.o.v. de W & S komt voort uit de volgende factoren:

    -voordeel van geheimhouding van behoefte en strategie.
    -professionele begeleiding op essentieel niveau gelijk of hoger dan gevraagde.
    -fulltime behandeling met snellere indiensttreding van optimale kandidaat.
    -objectiviteit van de beoordeling t.o.v. de interne machtspolitiek.
    -doelgerichte research en marktkennis.
    -de beste mensen werken meestal al en moeten benaderd worden.

Verder is gebleken dat succesvol vinden en aantrekken van exceptionele managers of leiders zeer tijdrovend is en door de bestaande organisatie niet effectief uitgevoerd kan worden. Immers men is al volledig bezet, moet tijd vrijmaken ten koste van andere prioriteiten en loopt dan nog tegen de diverse interne weerstanden en ingesleten patronen aan.

Zeker bij een nieuwe directeur of bestuurder is het selecteren vanuit de organisatie ongewenst, vaak is immers een veranderingsproces gewenst en moet het onbespreekbare bespreekbaar gemaakt worden. Dit is vooral bij familiebedrijven het geval.

Voor een juiste analyse is inschakeling van een onafhankelijke derde de aangewezen weg. Er zijn geen machtsspelletjes en alle informatie wordt objectief gewogen. Door advisering ontstaat een leerproces dat meestal onverwachte zaken boven water haalt. De volgende uitspraken benadrukken dit.

    "Veranderingsprocessen stellen ter discussie wat collectief niet ter discussie zou staan. Dit is eigenlijk een paradox."

    J. Swieringa en A.F.M. Wierdsma, in "Op weg naar een lerende organisatie".

en

    "The harder you push the harder the system pushes back."

    Peter Senge, uit The Fifth Discipline.

Bij de search gebruiken wij via ons electronische netwerk kwalitatief hoogstaande researchers die in goede samenwerking met de consultant en na diens overleg met de opdrachtgever de searchstrategie bepalen.

Natuurlijk is de samenstelling van een succesvol team de uiteindelijke doelstelling, aangezien een sterk team het altijd wint van een individu of minder sterk team. Hiervoor beschikken wij over snelle analysetechnieken.

Honorering is altijd gebaseerd op een vast bedrag om belangentegenstelling te voorkomen. HPS neemt een inspanningsverplichting op zich en zal gezien de noodzakelijke kwaliteit dus geen 'no cure no pay' opdrachten uitvoeren.